Bokningsregler

  • Ange alltid lagnamn eller eget namn i bokningen.
  • Avboka tider som ni inte kan utnyttja, så att någon annan kan boka tiden.
  • Klubbseriematch som inte kan spelas på bokad tid måste antingen flyttas eller parkeras, senast speldagen.
Anm. Ni bokar av, parkerar och flyttar ett pass genom att klicka på själva bokningen i kalendern.